background-image: linear-gradient(to right, #4C7A7A 0%, #00324A 100%);
Upisi
Na temelju članka 68. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 69. Statuta Visoke poslovne škole
Minerva, Stručnog vijeća Visoke poslovne škole Minerva na sjednici održanoj dana 22.10.2014. godine. donosi odluku o raspisivanju
natječaja za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj godini 2014/2015.

ODLUKA
O raspisivanju natječaja za upis studenata u prvu akademsku godinu 2014./2015.


Uvjeti upisa, upisne kvote, razredbeni postupak, način prijave biti će oglašeni na Internet stranicama Visoke poslovne škole Minerva
.
Upisni u statusu redovnog i izvanrednog studenta traje do popunjavanja upisnih kvota.
Razredbeni postupak se provodi i putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpvu), vrednovanjem
uspjeha u svim razredima srednje škole te vrednovanjem predmeta pristupnika koji je pristupio položio na ispitima državne mature
na način da se prijave putem mrežne stranice http://www.postani-student.hr sukladno Kalendaru odvijanju aktivnosti državne
mature i prijava studijskih programa.
Razredbeni postupak na Visokoj poslovnoj školi Minerva provodi se s kandidatima koji su završili strukovnu školu ili nemaju položenu
državnu maturu.
Dodatne obavijesti o upisnim krugovima, rokovima žalbe i upisima kao i prijavama putem sustava NISpvu biti će oglašeni na
stranicama Visoke poslovne škole Minerva .
Raspisani natječaj o novoj akademskoj godini s gore navedenim uvjetima oglasiti će se na Internet stranici Visoke poslovne škole
Minerva trećeg dana od donošenja ove odluke.
Dugopolje, 22.10.2012. godine

Dekan:
Dr.sc. Ante Čorkalo
Naziv studija                                            UPISNA KVOTA
                                                             Državljani RH        Strani državljani
Menadžment informacijskih sustava                  30                         10
Sigurnost informacijskih sustava                       30                           -


1.Mogućnost upisana VPŠ Minerva imaju hrvatski i strani državljani s prebivalištem u Republici
Hrvatskoj koji imaju završenu četverogodišnju ili trogodišnju srednju školu.
2.Za kandidate s položenom državnom maturom razredbeni postupak se provodi putem Nacionalnog
informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpvu), vrednovanjem uspjeha u svim razredima
srednje škole te vrednovanjem predmeta pristupnika koji je pristupio  položio na ispitima državne
mature  na način da se prijave putem mrežne stranice http://www.postani-student.hr sukladno
Kalendaru odvijanju aktivnosti državne mature i prijava studijskih programa.


Način vrednovanja

Obavezni dio državne mature Razina   Bodovi
Hrvatski jezik                           B          20
Matematika                             B          20
Strani jezik                              B          20
Prosjek svih ocjena                              20
Intervju Minerva                                    20
UKUPNO BODOVA                            100

3.Za kandidate koji nemaju položenu državnu maturu razredbeni postupak se provodi na VPŠ Minervi
u zakazanim terminima s kandidatima. U razredbenom postupku vrednuju se  ocjene iz srednje škole
(opći uspjeh svih razreda srednje škole i na maturi) te bodovi na intervju. Uspjeh pojedinog kandidata
izražava se u bodovima , Povjerenstvo za razredbeni postupak sastavlja rang listu kandidata koja se
oglašava na web stranici i oglasnoj ploči VPŠ Minerve.
4.Prijava za razredbeni postupak sastoji se od predaje potrebnih dokumenta u studentsku službu
Visoka poslovna škola Minerve, svetog Duje 8a, 21204 Dugopolje.                                                                      
5.Prijavi je potrebno priložiti:
-Obrazac prijave za razredbeni postupak (obrazac se može preuzeti na web stranici VPŠ
Minerve www.vps-minerva.hr <http://www.vps-minerva.hr>) ili u studentskoj službi VPŠ
Minerve,
-Domovnicu,
-Rodni list,
-Svjedodžbe o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole)
-Strani državljani prilažu rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije koju izdaje
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,
-Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 190,00 kn. troškovi se uplaćuju na
žiro - račun VPŠ Minerva
Erste Banka IBAN:HR5024020061100704882
, u pozivu na broj navesti OIB kandidata, a
kao svrhu navesti „za troškove razredbenog postupka“,
-Nepotpune prijave neće se razmatrati.
6.Rezultati razredbenog postupka, rokovima žalbe i druge obavijesti biti će oglašeni na stranicama
Visoke poslovne škole Minerva i oglasnoj ploči.
7.Kandidati koji su ostvarili pravo upisa biti će obaviješteni o datumu upisa.
8.Na upis treba donijeti:
-Preslika dokumenta iz kojeg je vidljiv OIB i JMBG kandidata
-2 fotografija 6cm x 4cm
-Dokaz o uplati troškova upisa (uplatnicu na iznos 390, 00 kn)
9.ŠKOLARINA:
-iznosi 24.900 kn za jednokratno plaćanje
-iznosi 26.900 kn za plaćanja na 5 obročnih rata
-iznosi 27.900 kn za plaćanja na 11 obročnih rata

10.Za sva dodatna pitanja kandidati se mogu obratiti u studentsku službu       VPŠ Minerve, ili na tel:
021/ 493 100 ili mob:099 3003 555   ili  095/19966
Uvjeti upisa
Za studente
Upisi
Korisni linkovi
Log In
Korisničko ime:
Lozinka:
 Zapamti me
 
Galerija - to smo mi
Erasmus
 
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA MINERVA
DUGOPOLJE - STUDIJ ZA MENADŽMENT
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA MINERVA
Visoka poslovna škola, obrazovanje, seminar poslovnog engleskog, seminari informatike ECDL, seminari poslovna komunikacija, menagerske vještine, vještine prodaja.


Pridružite nam se na društvenim mrežama!
KONTAKT
Ulica sv. Duje 8/a, 21204 Dugopolje
tel:
+385 21 493 100
mob:+385 99 3003 555
mail: vps.minerva@gmail.com
web: http://vps-minerva.hr/