background-image: linear-gradient(to right, #4C7A7A 0%, #00324A 100%);
Erasmus
Poštovani studenti, nastavno i nenastavno osoblje Visoke poslovne škole Minerva u Dugopolju


Zadovoljstvo nam je najaviti da će VPŠ Minerva kao nositelj Erasmus sveučilišne povelje (EUC) sudjelovati u Erasmus programu počevši s akademskom godinom 2013/14.


U okviru Programa za cjeloživotno obrazovanje (LLP), najvećeg programa Europske unije u području obrazovanja i osposobljavanja, koji obuhvaća razdoblje od 2007-2013, potprogram Erasmus najpoznatija je inicijativa Europske unije usmjerena na sve osobe uključene u visokoškolsko obrazovanje.

Glavni ciljevi Erasmus programa su:
•    poboljšati kvalitetu i povećati obujam mobilnosti studenata i nastavnika,
•    poboljšati kvalitetu i obujam multilateralne suradnje među europskim sveučilištima,
•    povećati transparentnost i usklađenost dodijeljenih obrazovnih kvalifikacija,
•    poboljšati kvalitetu i obujam suradnje između visokih učilišta i sveučilišta i gospodarstva,
•    razviti i razmijeniti inovativne nastavne prakse,
•    razvoj ICT sadržaja, usluga i pristupa nastavi za cjeloživotno obrazovanje.


Program pruža financijsku podršku studentima te nastavnom i nenastavnom osoblju VPŠ Minerva, kroz sljedećih aktivnosti:
1.    MOBILNOST STUDENATA za studijski boravak u inozemstvu (3 do 12 mjeseci).
2.   MOBILNOST NASTAVNOG OSOBLJA za održavanje nastave i stručno usavršavanje na partnerskim institucijama (1 dan do 6 tjedana).
3.    MOBILNOST NENASTAVNOG OSOBLJA za stručna usavršavanja (1 do 6 tjedana).
4.    PRIPREMNI POSJETI - posjeti partnerskim ustanovama i tvrtkama (1 do 5 dana).


Uz mogućnost studiranja i življenja u međunarodnom okruženju, naši studenti stječu vrijedno međunarodno i multikulturalno iskustvo te razvijaju svoje mogućnosti i vještine za prilagodbu tržišnim zahtjevima u zemlji i inozemstvu. Istovremeno, ECTS sustav omogućava jednostavnije prihvaćanje mobilnosti i transfer bodova stečenih tijekom studijskog boravka izvan domovine.

NOVOSTI

Erasmus povelja za visoko obrazovanje (ECHE) daje opći kvalitativni okvir za aktivnosti u okviru europske i međunarodne suradnje visokoškolskih institucija (HEI) predviđene Programom Erasmus +. Dodjela Erasmus povelje o visokom obrazovanju (ECHE) je preduvjet za sve visokoškolske ustanove iz prihvatljivih zemalja (Popis je objavljen u pozivu i može se pronaći na donjem linku) koje su spremne sudjelovati u individualnoj  mobilnost i / ili u suradnji na inovacijama i dobroj praksi u okviru Programa. Za visoka učilišta koja se nalaze u drugim zemljama (nisu na popisu prihvatljivih zemalja) ishođenje ECHE nije potrebno, a kvalitativni okvir s istima će se uspostaviti kroz međuinstitucionalne ugovore između visokih učilišta.
http://eacea.ec.europa.eu/funding/2014/call_he_charter_en.php
•Erasmus University Charter     
•Minerva Ugovor o suradnji    

ODLAZNA MOBILNOST:

Erasmus priručnik za mobilnost 2013 / 2014
ECTS Users’ Guide   
ECTS Key Features   
Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja unutar Erasmus programa  

ODLAZNI STUDENTI:

•Ob. 1  - Prijavni  obrazac za studijsku mobilnost studenata (hr) 
•Ob. 1a - Prijavni obrasci za studijsku mobilnost studenata (en)  
•Ob. 2  - Motivacijsko  pismo (hr)  
•Ob. 2a - Motivation  Letter (en)     
•Ob. 3  - Potvrda  o statusu studenta (hr)
•Ob. 3a - Potvrda  o statusu studenta (en)
•Ob. 4 -  Prijepis  ocjena (ovjeren na zahtjev, dostupan u  studentskoj referadi - en) izdaje se na zahtjev
•Ob. 5 - Životopis Europass obrazac za životopis (hr) 
•Ob. 5a - Životopis Europass obrazac za životpis (en)  
•Ob. 6 -  Europass  jezična putovnica (hr)                     
•Ob. 6a - Europass  language passport (en)                   
•Ob. 7  - Erasmus studentska povelja (hr) 
•Ob.8  - Ugovor   o studiranju (learning agreement) 
•Ob.9  - Ugovor o studijskom boravku (hr)
•Ob.9a - Ugovor o studijskom boravku (en)  
•Ob.10. - Opći uvjeti                                                   NASTAVNO I NENASTAVNO OSOBLJE:

•Ob. 11  - Prijavni  obrazac nastavno i nenastavno osoblje (hr) 
•Ob. 11a - Prijavni  obrazac nastavno i nenastavno osoblje (en) 
•Ob. 12 -  Plan  rada održavanje nastave (hr)                               
•Ob. 12a - Plan  rada održavanje nastave (en)                              
•Ob. 13 - Plan  rada stručno usavršavanje                                  
•Ob. 13a - Plan  rada stručno usavršavanje                                
•Ob. 5 - Životopis Europass obrazac za životopis (hr)              
•Ob. 5a - Životopis Europass obrazac za životopis (en)             
•Ob. 6 - Europass  jezična putovnica (hr)                                  
•Ob. 6a - Europass  language passport (en)                                INCOMING MOBILITY

•Ob. 14 - Letter of intent  
•Ob. 15 - Welcome letter  
•Ob. 16 - Erasmus  student guide  
•Ob. 17 - Accomodation  form   
• Ob. 18 - Application  form for incoming students     
• Ob. 19 - Learning  agreement for incoming students 
• Ob. 20 - Letter  of acceptance                                     
• Ob. 21 - Transcript of records       
•Ob. 22 - Za  studenta na razmjeni (indeks)       
 

Program details of each study program

•Ob. 23 Management of Information Systems 
•Ob. 24  Management of Information Systems Security  

Media

•Ob. 25 Letak prakse       
•Ob. 26  Letak Erasmus    
•Erasmus prezentacija   


Contact persons:

Chairman of the Erasmus Board:  Mr.sc.. Ivica Baban,

Erasmus Coordinator: Mirjana Perišić, bacc.oec.

Assistant Coordinator:Vili Perić, mag.oece - mail:  erasmus@vps-minerva.hr 


minerva@vps-minerva.hr 


vps.minerva@gmail.com

website: http://vps-minerva.hr.
St. Duje 8a

21204 Dugopolje , Croatia

Tel .: +385 (21) 493100

Mob: +385 (095) 9022502

Mob: +385 (098) 428959Za više informacija o programima mobilnosti u Hrvatskoj posjetite www.mobilnost.hr.

For Students
Admissions
Links
Log In
User name:
Password:
 Remember me:
 
Gallery
Erasmus
 
DUGOPOLJE - SPLIT
University College of applied Sciences for Management & IT - MINERVA
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA MINERVA
University College of applied Sciences for Management & IT

Social networks:
CONTACT:
Ulica sv. Duje 8/a, 21204 Dugopolje
tel:
+385 21 493 100
mob:+385 99 3003 555
mail: vps.minerva@gmail.com
web: http://vps-minerva.hr/